Oldukça dayanıklı olan bal, uygun koşullarda saklanmadığı takdirde besin değerinde eksilme olur. Bu sebeple:

  • Bal kavanozu veya kasesi serin bir yerde saklanmalıdır. En uygun sıcaklık 18-24°C arasındadır. Daha düşük sıcaklıklar balın kristalize olmasına neden olurken yüksek sıcaklıklar yapısını bozar.
  • Balı ışıktan korumak gereklidir. Gün ışığına doğrudan maruz kalan bal olumsuz etkilenir. Bu sebeple karanlık ortam en uygun seçimdir.
  • Balın nem almaması gerekir. Bal kabının kapağı açık kalırsa nem alır ve tadı acımtrak olur, kıvamı daha akışkan bir hale gelir. Fazla oksijen ve nem bazı durumlarda balın kristalize olmasına yol açacağı için en iyi seçim kapaklı cam bir kavanozdur. Eğer plastik kap kullanılıyor ise PP5 olmasına dikkat edilmelidir.
  • Bal uzun süre saklanacak ise petek olarak yukarıda belirttiğimiz şartlarda saklanmalıdır. Peteğinde duran balın son kullanma tarihi yoktur. Aynı şekilde cam kavanoz içerisindeki süzme balında son kullanma tarihi olmamalıdır. Marketlerde satılan ballardaki son kullanma tarihi neden var burası soru işaretidir. Dünyada son kullanma tarihi olmayan tek gıda baldır.
  • Balın metal kaşıklarla tüketilmemesi, tahta kaşıkların tercih edilmesi daha uygundur. Aynı zamanda balın kapağını açıp sofrada kullanım süresince açık tutmak yerine kavanozundan günlük ihtiyaç kadarının cam başka bir kaba alınarak  tüketilmesi kalan balın besin değerlerini koruması açısından daha uygundur.

Kristalize olan bal:

Kristalize olan balın sahte veya hileli değildir, aksine bu balın gerçek olduğuna işaret dahi edebilir. Çünkü şeker katkılı ballar çok uzun süre kristalleşmezken, saf ve doğal ballar özellikle kış aylarında ve soğukta muhafaza edilirse daha kısa bir sürede kristalleşebilir. Bu olay kesinlikle doğal olup, balın tüketilmesini önleyici bir problem değildir.

Kristalleşme için en uygun sıcaklık 14 derece civarıdır. 10 derece’nin altında ve 26,5 derece’nin üzerinde kristalleşme yavaşlar. Ballar içerisindeki şeker türüne göre kristalize olurlar. Bu sebeple bazı ballar daha zor ya da hiç kristalize olmazken diğerleri daha kolay kristalize olabilirler.  Mesela, çam balı hemen hemen kristalize olmaz. Diğer yandan ayçiçeği ve pamuk balı çok kısa zamanda kristalize olurken, yayla ballarının çoğunluğu da kristalize olur. Ancak bu süreç ayçiçeği balı kadar hızlı değildir.

Kristalleşmiş balın tüketilmesinde, sağlık açısından hiçbir sakınca yoktur. Hatta, Avrupa ve Amerika’da balın kontrollü şartlarda kristalleştirilerek “krem bal” olarak tüketilmesi çok yaygındır.

Kristalize olmuş balın tekrar eski haline dönmesi için bal kabı 45-65°C sıcak su dolu bir kap içerisinde bekletilerek , balın çözülmesi sağlanır. Ancak bu kap hiçbir zaman doğrudan ateş ile temas ettirilmemeli ve daha yüksek ısılara çıkılmamalıdır.