Sözlük

Test EdilmişT

Gıda testleri her ürün için çok çeşitlidir. Maalesef bir gıda ürününü tek bir test ile sertifikalandırmak hem içeriği hem de üretim yöntemi için kesin sonuç elde etmek oldukça zor ve maliyetlidir. Bu sebeple sitemizde yer alan test edilmiş ürün işareti taşıyan bir ürünün hangi testlerden geçirildiği ve tarihi yer alacaktır.

 

Geleneksel ÜretimG

Endüstriyel üretim teknikleri yerine geleneksel yöntemlerle yapılan üretimdir. Sitemizde bir ürünün geleneksel olarak üretilmiş olması işlenmiş olan bu üründe modern teknolojinin getirdiği kimyasal ya da mekanik yöntemler yerine atadan gelen yöntemlerle işlenmiş ürünler anlaşılmalıdır. Bunlara örnek olarak odun fırınında yapılan bir üretim, ya da taş değirmende çekilmiş un verilebilir. Ancak kullanılan tüm hammaddelerin organik, ya da sitemizdeki tanımı ile doğal olduğu anlamına gelmez.

 

Toplum Destekli Tarım, Doğal Beslenme Ağları, Katılımcı Garanti Sistemler, Katılımcı Sertifikasyon Sistemleri

Ekolojik üretim şartlarına uygunluğu sertifikasyon yolu ile yerine üretici-tüketici bağını kurarak tüketici tarafından yönlendirilen, desteklenen ve kontrol edilen üretim-tüketim ilişkisidir.

Konvansiyonel Üretim

Kimyasal ilaç, kimyasal gübre, pestisit veya raf ömrü uzatıcıların kullanıldığı üretim tekniğidir. Sitemizde herhangi bir özel vurgu yapılmayan ürünler konvansiyonel ürün olarak kabul edilmelidir.

 

İyi Tarımİ

Konvansiyonel tarımda yapılan hataları, yoğun yapay gübre ve ilaç kullanımını ortadan kaldırmaya yönelik üretim yöntemlerinin belirlenip uygulandığı ve üretimin bütününün bir tarım işletmesi olarak değerlendirildiği tarımsal üretim yöntemidir. Konvansiyonel üretimden farklı olarak her bir uygulamanın kayıt altına alınarak izlenebildiği, hasat öncesi pestisit analizlerininin yapılmasının zorunlu olduğu ve hayvan refahının ön planda tutulduğu pek çok uygulamayı içermektedir. Yurtdışında 1999 yılında EUREGAP ve sonrasında 2007’de GLOBALGAP adını alan protokol ile belirlenen bu kurallar Türkiye’de de 2004 yılında yasal mevzuata bağlanmıştır.

İyi Tarım ve Organik Tarım Farkı

İyi Tarım uygulamaları GDO kullanımının yasak olması, izlenebilirlik, hayvan refahı gibi konularda organik tarım ile benzerlik göstermekle beraber, izin verilen ölçülerde sentetik gübreler, hormonlar, pestisitler gibi sentetik kimyasal girdiler kullanılabilmektedir.

Doğal ÜrünD

Dükkan ya da pazarlarda sıkça karşılaştırığımız natürel, köy ürünü, hormonsuz, doğal ürün tanımı kişiden kişiye değişebilmekte kimine göre işlenmiş üründe içine katkı maddesi katılmamış gıdalar, kimine gore doğadan toplanan ürünler, kimine göre ise zirai ilacın kullanılmadığı, serada hormon atılmayan ürünler olabilmektedir. Bu algı  karmaşası sebebiyle sitemizde doğal olarak etikenlendirdiğimiz ürünler herhangi bir organik sertifikası olmayan ancak üreticinin beyanına göre ekolojik şartlara uygun olarak hormon, kimyasal ilaç ya da doğal olmayan katkı maddeleri kullanılmadan üretilmiş ürünler kast edilmektedir.

Organik ve Doğal Ürün Farkı

Doğal tanımının herhangi bir genel tanım ve kriteri yoktur. Bu ürünlerin gerçekten söylendiği gibi olup olmadığı tamamen kişisel beyan, deneyim ve güvene dayalıdır. Diğer yandan organik ürünlerde sertifikasyon mekanizması ile 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak tüm üretim süreci kontrol altında tutulmaktadır.

OrganikO

Tohumdan hasada, hasattan son kullanıcıya ulaşana dek tüm aşamalarda insana ve ekosisteme zararlı kimyasal girdi, katkı malzemesi ve yöntem kullanılmadan üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünlerdir. Sitemizde “Organik” olarak adlandırılan tüm ürünler yasal sertifikasyona sahip gıda maddeleridir.