Endüstriyel üretim teknikleri yerine geleneksel yöntemlerle yapılan üretimdir. Sitemizde bir ürünün geleneksel olarak üretilmiş olması işlenmiş olan bu üründe modern teknolojinin getirdiği kimyasal ya da mekanik yöntemler yerine atadan gelen yöntemlerle işlenmiş ürünler anlaşılmalıdır. Bunlara örnek olarak odun fırınında yapılan bir üretim, ya da taş değirmende çekilmiş un verilebilir. Ancak kullanılan tüm hammaddelerin organik, ya da sitemizdeki tanımı ile doğal olduğu anlamına gelmez.