Konvansiyonel tarımda yapılan hataları, yoğun yapay gübre ve ilaç kullanımını ortadan kaldırmaya yönelik üretim yöntemlerinin belirlenip uygulandığı ve üretimin bütününün bir tarım işletmesi olarak değerlendirildiği tarımsal üretim yöntemidir. Konvansiyonel üretimden farklı olarak her bir uygulamanın kayıt altına alınarak izlenebildiği, hasat öncesi pestisit analizlerininin yapılmasının zorunlu olduğu ve hayvan refahının ön planda tutulduğu pek çok uygulamayı içermektedir. Yurtdışında 1999 yılında EUREGAP ve sonrasında 2007’de GLOBALGAP adını alan protokol ile belirlenen bu kurallar Türkiye’de de 2004 yılında yasal mevzuata bağlanmıştır.

İyi Tarım ve Organik Tarım Farkı

İyi Tarım uygulamaları GDO kullanımının yasak olması, izlenebilirlik, hayvan refahı gibi konularda organik tarım ile benzerlik göstermekle beraber, izin verilen ölçülerde sentetik gübreler, hormonlar, pestisitler gibi sentetik kimyasal girdiler kullanılabilmektedir.