Ekolojik üretim şartlarına uygunluğu sertifikasyon yolu ile yerine üretici-tüketici bağını kurarak tüketici tarafından yönlendirilen, desteklenen ve kontrol edilen üretim-tüketim ilişkisidir.